แสดงรายละเอียดข่าวคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Indonesia และ University of Pajajaran เยี่ยมชมดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

คณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Indonesia และ University of Pajajaran เยี่ยมชมดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Indonesia และ University of Pajajaran เยี่ยมชมดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

คณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Indonesia และ University of Pajajaran เยี่ยมชมดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ