แสดงรายละเอียดข่าวการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (หมดเขต 10 กุมภาพันธ์ 2555)

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (หมดเขต 10 กุมภาพันธ์ 2555) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (หมดเขต 10 กุมภาพันธ์ 2555)

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา อายุระหว่าง 16-20 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (International Public Speacking Competition 2012) ในหัวข้อ "The Head or the Heart?" ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 ณ Dartmouth House กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

นักเรียน/นักศึกษา ที่สนใจ สามารถติดต่อได้โดยตรง และ Download ใบสมัครตามเว็บไซต์ http://inter.oop.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ