การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (หมดเขต 10 กุมภาพันธ์ 2555)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (หมดเขต 10 กุมภาพันธ์ 2555)

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา อายุระหว่าง 16-20 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (International Public Speacking Competition 2012) ในหัวข้อ "The Head or the Heart?" ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 ณ Dartmouth House กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

นักเรียน/นักศึกษา ที่สนใจ สามารถติดต่อได้โดยตรง และ Download ใบสมัครตามเว็บไซต์ http://inter.oop.cmu.ac.th