แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177401 ประวัติศาสตร์กฎหมาย เวลา 09.30-11.00 น.ในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ 55

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177401 ประวัติศาสตร์กฎหมาย เวลา 09.30-11.00 น.ในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ 55 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177401 ประวัติศาสตร์กฎหมาย เวลา 09.30-11.00 น.ในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ 55

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177401 ประวัติศาสตร์กฎหมาย เวลา 09.30-11.00 น.ในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ 55 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ห้อง EALS

นัดหมายปิดคอร์สวันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ