แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177401 ประวัติศาสตร์กฎหมาย เวลา 09.30-11.00 น.ในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ 55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177401 ประวัติศาสตร์กฎหมาย เวลา 09.30-11.00 น.ในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ 55

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177401 ประวัติศาสตร์กฎหมาย เวลา 09.30-11.00 น.ในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ 55 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ห้อง EALS

นัดหมายปิดคอร์สวันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555