แสดงรายละเอียดข่าวจัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศอัตราพิเศษ

จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศอัตราพิเศษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศอัตราพิเศษ

ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความยินดีเสนอการจัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศในอัตราพิเศษเฉพาะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม 28,000 บาท ต่อกลุ่มผู้เรียนไม่เกิน 15 คน หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง โดยสามารถกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการอบรมตามความสะดวกของผู้เรียน

รายละเอียดติดตามได้จากไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ