แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์

รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพื้นที่บริเวณสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ จำนวน 106.31 ตารางเมตร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่สนใจเพื่อประกอบจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์

ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด ติดตามได้จากไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ