แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก" (Seminar Series : " Thai Universities on the World Stage") 2553 - 2555

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก" (Seminar Series : " Thai Universities on the World Stage") 2553 - 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ 2553 - 2555 "มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก" (Seminar Series : " Thai Universities on the World Stage") ครั้งที่ 10 เรื่อง การเงินมหาวิทยาลัย : การระดมทุนและการลงทุน ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนวันละ 1,500 บาท/ท่าน (รับจำนวนจำกัด) และค่าอุปกรณ์การแปล (หากต้องการ)เป็นจำนวนเงิน 300 บาท/ท่าน สามารถสมัครได้ถึงวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.knit.or.th/index.php/component/content/article/30-aec/104-seminar-series

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ