แสดงรายละเอียดข่าวTF LEARN Programme 2012@NUS

TF LEARN Programme 2012@NUS - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TF LEARN Programme 2012@NUS

TF LEARN Programme 2012@NUS ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่าง National University of Singapore และมหาวิทยาลัยเครือข่ายพันธมิตร ระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2555 เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมในเครือข่ายอาเซียน

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสาร ส่งพี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ก่อนเวลา 11.00 น. สอบถามโทร 053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ