แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555
กำหนดเสนอชื่อและรับสมัคร : 20 มกราคม - 20 เมษายน 2555
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaitechnoaward.com/index.php หรือจากไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ