คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก

คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ทุกคนเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก ในวันพุธที่ 15 ก.พ. 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะไม่สามารถกู้ยืมในปีการศึกา 2555 ได้ นักศึกษาสามารถอ่านกำหนดการได้จากไฟล์ประกอบด้านล่างนี้ค่ะ