ประกาศงดเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (Ms.Susan Billstrom) ในวันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (Ms.Susan Billstrom) ในวันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 55


ประกาศงดเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (Ms.Susan Billstrom) ในวันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 55 ตามชั้นเรียนดังนี้

ชั้นปีที่ 2 เวลา 16.00 - 17.30 น.
ชั้นปีที่ 3 เวลา 14.30 - 16.00 น.
ชั้นปีที่ 4 เวลา 13.00 - 14.30 น.