แสดงรายละเอียดข่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ICADA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ICADA - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ICADA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับนานาาติ ICADA ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2555 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านใดสนใจ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icada2011.nida.ac.th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ