แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลากร

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลากร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลากร

ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรกำหนดจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการ การทำงานเป็นทีม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ และการเขียนและประเมินโครงการให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่สนใจ ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รายละเอียดติดตามได้จากไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ