แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการทางศิลปะของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ หัวข้อ “บทบาทศิลปะร่วมสมัยในประชาคมอาเซียน”

เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการทางศิลปะของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ หัวข้อ “บทบาทศิลปะร่วมสมัยในประชาคมอาเซียน” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการทางศิลปะของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ หัวข้อ “บทบาทศิลปะร่วมสมัยในประชาคมอาเซียน”

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาวิชาการทางศิลปะของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ หัวข้อ บทบาทศิลปะร่วมสมัยในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงคืเพื่อให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มศิลปะและสถาบันการสอนศิลปะในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม และพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มประชาคมอาเซียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ