แสดงรายละเอียดข่าวInternational Program 2012 Sommerhochschule of the University of Vienna ประเทศออสเตรีย

International Program 2012 Sommerhochschule of the University of Vienna ประเทศออสเตรีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Program 2012 Sommerhochschule of the University of Vienna ประเทศออสเตรีย

Sommerhochschule of the University of Vienna ประชาสัมพันธ์ International Program 2012 Sommerhochschule of the University of Vienna ประเทศออสเตรีย สาขาวิชายุโรปศึกษา ภาษาเยอรมัน และ extracurricular program เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ