แสดงรายละเอียดข่าวทุน ป.โท ด้านอาเซียนศึกษาที่ University of Malaya มาเลเซีย

ทุน ป.โท ด้านอาเซียนศึกษาที่ University of Malaya มาเลเซีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน ป.โท ด้านอาเซียนศึกษาที่ University of Malaya มาเลเซีย

สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) เปิดรับสมัครทุนอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านอาเซียนศึกษาที่ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2555

เปิดรับสมัครออนไลน์ที่ http://aei.um.edu.my ในระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ