แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท

สำนักงานยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท

สำนักงานยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชากฎหมาย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2554 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม -2 มีนาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและการสมัคร ได้ที่กองการต่างประเทศ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2541 2320 0 2541 2284-91 ต่อ 1280 และเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ http://www.iad.coj.go.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ