แสดงรายละเอียดข่าวจดหมายข่าวอาเซียน ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน

จดหมายข่าวอาเซียน ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จดหมายข่าวอาเซียน ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน

โครงการอาเซียน มูลนิธิศักยภาพชุมชน ได้จัดทำจดหมายข่าวอาเซียนเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องอาเซียนสู่ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ทุกท่านสามารถเผยแพร่ส่งต่อไปได้ จะด้วยวิธีออนไลน์ หรือ พิมพ์ออกมาแจกจ่ายก็ได้ค่ะ เพียงแต่ขอให้ยังคงไว้ว่า มูลนิธิศักยภาพชุมชนเป็นผู้จัดทำ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ