ประกาศงด!! การให้ความรู้ประชาคมอาเซียน(กฎหมายระหว่างประเทศ) โครงการ EALS ของ อ.กัญญา วันพุธที่ 18 ม.ค. 55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงด!! การให้ความรู้ประชาคมอาเซียน(กฎหมายระหว่างประเทศ) โครงการ EALS ของ อ.กัญญา วันพุธที่ 18 ม.ค. 55

ประกาศงด การให้ความรู้ประชาคมอาเซียน(กฎหมายระหว่างประเทศ) โครงการ EALS ของ อ.กัญญา วันพุธที่ 18 ม.ค. 55 เวลา 10.00 - 11.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-942906 หรือ lawcmu@hotmail.com