แสดงรายละเอียดข่าวUFJ Foundation Scholarship for Year 2012-2013 (หมดเขต 18 ม.ค. 55)

UFJ Foundation Scholarship for Year 2012-2013 (หมดเขต 18 ม.ค. 55) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UFJ Foundation Scholarship for Year 2012-2013 (หมดเขต 18 ม.ค. 55)

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคณะ สมัครเพื่อขอรับทุนไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นณ Nanzan University เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 9 เดือน (กันยายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2556)

ผู้สนใจสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โทร. 053-943502)

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2554 ก่อนเวลา 12.00 น.

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร
ดาวน์โหลดรายละเอียด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ