ประกาศงดเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (Ms.Susan Billstrom) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค. 55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (Ms.Susan Billstrom) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค. 55

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พี่กุ้ง สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์