แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย (Lecture Series)ของศูนย์ EcoHealth-One Health Resource Centre ฯ ครั้งที่ 8

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย (Lecture Series)ของศูนย์ EcoHealth-One Health Resource Centre ฯ ครั้งที่ 8 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย (Lecture Series)ของศูนย์ EcoHealth-One Health Resource Centre ฯ ครั้งที่ 8

ศูนย์ EcoHealth-One Health Resource Centre คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย (Lecture Series) ครั้งที่ 8 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องสัมมนา คณะเศรษฐศาสตร์ เวลา 14.00-16.00น. รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ