แจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177215(กฏหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้) ตอน 001 ในวันพุธที่ 11 ม.ค.55 เวลา 13.00-16.00 น.

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177215(กฏหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้) ตอน 001 ในวันพุธที่ 11 ม.ค.55 เวลา 13.00-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177215(กฏหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้) ตอน 001 ในวันพุธที่ 11 ม.ค.55 เวลา 13.00-16.00 น.
SB 1122