แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมการประชุม The Going Global 2012 World Conference:Changing Education for a Changing World

เชิญเข้าร่วมการประชุม The Going Global 2012 World Conference:Changing Education for a Changing World - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมการประชุม The Going Global 2012 World Conference:Changing Education for a Changing World

British Council จัดการประชุม Going Global 2012 World Conference : Changing Education for a Changing World ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2555 ณ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชุม Going Global 2012 World Conference

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ