แสดงรายละเอียดข่าวมูลนิธจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

มูลนิธจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

มูลนิธจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นทุนประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมูลนิธิจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาประกอบด้วยค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน รวม 10 เดือนๆละ 1,200.- บาท ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดได้จากไฟล์ประกอบค่ะ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ม.ค. 55 ที่พี่เนท ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ