ประกาศ!ด่วนที่สุด แจ้งให้นักศึกษาที่ลงเรียน กระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 001/801 ส่ง paper ภายในวันที่ 6 ม.ค.55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!ด่วนที่สุด แจ้งให้นักศึกษาที่ลงเรียน กระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 001/801 ส่ง paper ภายในวันที่ 6 ม.ค.55

คณะนิติศาสตร์ขอประกาศเรื่อง แจ้งให้นักศึกษาที่ลงเรียน กระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 001/801 ส่ง paper ภายในวันที่ 6 ม.ค.55
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของ paper ที่จะส่ง ได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ และทาง E-mail address ของนักศึกษาที่ได้แจ้งกับทางคณะฯ ไว้แล้ว