แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!เปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 001202 ตอน 806(ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.54)จากเดิมเวลา 13.30 น.เป็นเวลา 14.30 น.

ประกาศ!เปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 001202 ตอน 806(ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.54)จากเดิมเวลา 13.30 น.เป็นเวลา 14.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!เปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 001202 ตอน 806(ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.54)จากเดิมเวลา 13.30 น.เป็นเวลา 14.30 น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องเปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 001202 ตอน 806(ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.54 จากเดิมเวลา 13.30-14.30 น.เป็นเวลา 14.30-16.00 น.SB 4302

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ