ประกาศ!เปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 001202 ตอน 806(ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.54)จากเดิมเวลา 13.30 น.เป็นเวลา 14.30 น.

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!เปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 001202 ตอน 806(ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.54)จากเดิมเวลา 13.30 น.เป็นเวลา 14.30 น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องเปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 001202 ตอน 806(ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.54 จากเดิมเวลา 13.30-14.30 น.เป็นเวลา 14.30-16.00 น.SB 4302