แจ้งเรื่องปิดให้บริการห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งเรื่องปิดให้บริการห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องปิดให้บริการห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 และจะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป