แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเรื่องปิดให้บริการห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554

แจ้งเรื่องปิดให้บริการห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเรื่องปิดให้บริการห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องปิดให้บริการห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 และจะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ