แจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 001 ในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 เวลา 09.30-12.00 น.SB 4105

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 001 ในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 เวลา 09.30-12.00 น.SB 4105

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 001 ในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 เวลา 09.30-12.00 น.SB 4105