แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 001 ในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 เวลา 09.30-12.00 น.SB 4105

แจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 001 ในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 เวลา 09.30-12.00 น.SB 4105 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 001 ในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 เวลา 09.30-12.00 น.SB 4105

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 001 ในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 เวลา 09.30-12.00 น.SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ