แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ

โครงการ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ เข้าร่วมรับชมละครเวทีสะท้อนสังคม เรื่อง “รักพ่อรักแม่จัง” ภายใต้โครงการ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ ถวายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ จัดโดยสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และ มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ