แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ประกาศรับสมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2555

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ประกาศรับสมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ประกาศรับสมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2555

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ประกาศรับสมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2555สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://scholar.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounceScholar.aspx ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ