ประกาศ!สอนเพิ่มเติมวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 801 เวลา 13.00-17.00 น. SB 1122 ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!สอนเพิ่มเติมวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 801 เวลา 13.00-17.00 น. SB 1122 ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 801 เวลา 13.00-17.00 น. SB 1122 ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554