ประกาศ!งดสอนกระบวนวิชา 177465(กฎหมายสิทธิมนุษยชน)ตอน 001 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!งดสอนกระบวนวิชา 177465(กฎหมายสิทธิมนุษยชน)ตอน 001 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง งดสอนกระบวนวิชา 177465(กฎหมายสิทธิมนุษยชน)ตอน 001 เวลา 13.00-14.30 น.SB 4202 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554