ประกาศ!สอนเพิ่มเติมวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 001 เวลา 13.00-17.00 น. SB 4208 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!สอนเพิ่มเติมวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 001 เวลา 13.00-17.00 น. SB 4208 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 001 เวลา 13.00-17.00 น. SB 4208 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554