ประกาศ!งดสอนวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 001 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!งดสอนวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 001 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง งดสอนกระบวนวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 001 เวลา 09.30-11.00 น. SB 4208 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554