แสดงรายละเอียดข่าวพิธีมอบทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2554

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2554 โดยได้ให้โอวาทและมอบทุนแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 ราย พร้อมด้วยอาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย และอาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ