แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pol.cmu.ac.th/academic2011/?p=212
หรือ
นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต
Tel : 053-942982
Fax : 053-942988
E-mail: polscicmu.research@gmail.com


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ