ประกาศ!การเรียนการสอนตามปกติ ของกระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ในวันจันทร์ที่ 12 ธ.ค.54 เวลา 16.30-19.30 น. SB 4106

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!การเรียนการสอนตามปกติ ของกระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ในวันจันทร์ที่ 12 ธ.ค.54 เวลา 16.30-19.30 น. SB 4106

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องการเรียนการสอนตามปกติ ของกระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ในวันจันทร์ที่ 12 ธ.ค.54 เวลา 16.30-19.30 น. SB 4106