แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!การเรียนการสอนตามปกติ ของกระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ในวันจันทร์ที่ 12 ธ.ค.54 เวลา 16.30-19.30 น. SB 4106

ประกาศ!การเรียนการสอนตามปกติ ของกระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ในวันจันทร์ที่ 12 ธ.ค.54 เวลา 16.30-19.30 น. SB 4106 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!การเรียนการสอนตามปกติ ของกระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ในวันจันทร์ที่ 12 ธ.ค.54 เวลา 16.30-19.30 น. SB 4106

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องการเรียนการสอนตามปกติ ของกระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ในวันจันทร์ที่ 12 ธ.ค.54 เวลา 16.30-19.30 น. SB 4106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ