แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!งดสอนวิชา 177141(กฎหมายมหาชน)ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.2554

ประกาศ!งดสอนวิชา 177141(กฎหมายมหาชน)ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!งดสอนวิชา 177141(กฎหมายมหาชน)ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง งดสอนกระบวนวิชา 177141 (กฎหมายมหาชน) ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.2554 เวลา 16.30-19.30 น. SB 4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ