ประกาศ!งดสอนวิชา 177141(กฎหมายมหาชน)ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.2554

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!งดสอนวิชา 177141(กฎหมายมหาชน)ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง งดสอนกระบวนวิชา 177141 (กฎหมายมหาชน) ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.2554 เวลา 16.30-19.30 น. SB 4107