ตราสัญลักษณ์คณะนิติศาสตร์ (LAW CMU LOGO)

สามารถเลือกตราสัญลักษณ์ คณะนิติศาสตร์ ที่ต้องการใช้งานได้ โดยการคลิกตามรูปที่ต้องการ หรือ ดาวน์โหลดทั้งหมดทุกแบบ

LOGO WHITE THAI-ENG
LOGO WHITE THAI-ENG
LOGO WHITE THAI
LOGO WHITE THAI
LOGO WHITE ENG
LOGO WHITE ENG
LOGO PRIVATE WHITE
LOGO PRIVATE WHITE

 

LOGO PRIVATE COLOR
LOGO PRIVATE COLOR
LOGO PRIVATE BLACK
LOGO PRIVATE BLACK
LOGO COLOR THAI
LOGO COLOR THAI
LOGO COLOR THAI-ENG
LOGO COLOR THAI-ENG
LOGO COLOR ENG
LOGO COLOR ENG
LOGO BLACK THAI ENG
LOGO BLACK THAI ENG
LOGO BLACK THAI
LOGO BLACK THAI
LOGO BLACK ENG
LOGO BLACK ENG