ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆของคณะนิติศาสตร์

ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆของคณะนิติศาสตร์

1. นักบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 360 องศา รุ่นที่ 2

2. นักบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 360 องศา รุ่นที่ 1

3. กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ รุ่นที่ 3

4. กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ รุ่นที่ 2

5. กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ รุ่นที่ 1

6. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ 19

7. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ 17

8. กฎหมายปกครองกับการปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม