ขอต้อนรับทกท่านเข้าสู่เวปไซท์ ห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์ เป็นห้องสมุดขนาดเล็กแบบปิด ดำเนินการให้บริการออนไลน์เป็นหลัก ทั้งการสมัครสมาชิก ค้นหาหนังสือ และการยืมหนังสือ โดยห้องหนังสือจะนัดหมายให้มารับหนังสือในวันทำการถัดไป

หากมีข้อสงสัย กรณีติดต่อนายทินกฤต งานบริหารงานวิจัยฯ คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942921 mail thinnakrit.n@cmu.ac.th

 

บริการต่างๆ

  • รับสมัครสมาชิก คลิก 
  • ค้นหาหนังสือ คลิก
  • ยืมหนังสือ คลิก 
  • ติดต่อสอบถามได้ที่กล่องข้อความ FaceBook ห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์  คลิก 

QR Code