คณะนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา

คณะนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ท่าน้ำวัดฟ้าฮ่าม

[ ปิดหน้านี้ ]