พิธีสระเกล้า ดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2555

พิธีสระเกล้า ดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2555 โดยมีบุคลากร นักศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบันร่วมงานด้วยความชื่นมื่น เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2555

[ ปิดหน้านี้ ]