ข่าวประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม
กระบวนวิชา 176103  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก
  วันจัดกิจกรรม   กิจกรรม/โครงการ รับจำนวน สมัครแล้ว
 
3 มีนาคม 2564
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  ทัศนศึกษาศิลปะและการทำงานพิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม จังหวัดเชียงใหม่
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม....
50 44
 
19 ธันวาคม 2563
(จำนวน 40 ชั่วโมง)
  โครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 เวลา 10.00 - 12.00 น.
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
70 55
 
16 ธันวาคม 2563
(จำนวน 40 ชั่วโมง)
  โครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
90 76
 
16 ธันวาคม 2563
(จำนวน 40 ชั่วโมง)
  โครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 เวลา 10.00-12.00 น.
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
90 64
 
10 กุมภาพันธ์ 2564
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  คนคุก: วินัยกับการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
3 กุมภาพันธ์ 2564
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  ผู้ให้บริการทางเพศ: สิทธิ กฎหมาย และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
16 มกราคม 2564
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  ชาติพันธุ์ในกระบวนการยุติธรรมไทย
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
24 กุมภาพันธ์ 2564
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  คนจนเมือง: คนใน/คนนอก กฎหมายในเมืองเชียงใหม่
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
14 14
 
16 ธันวาคม 2563
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
30 30
 
9 ธันวาคม 2563
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
19 19
 
9 ธันวาคม 2563
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
15 16
 
2 ธันวาคม 2563
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษา โฮงเฮียนแม่น้ำของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
2 ธันวาคม 2563
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายอนุรักษ์เฮือนโบราณสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
21 21
 
2 ธันวาคม 2563
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาประวัติศาสตร์การระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการลงทุนข้ามชาติในจังหวัดลำปาง
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
30 30
 
28 พฤศจิกายน 2563
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
19 19
กิจกรรมเสริม
  วันจัดกิจกรรม   กิจกรรม/โครงการ รับจำนวน สมัครแล้ว
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : รอ (Law) Books
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : จุดที่ควรแก้ไขเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายสำหรับ นศ มช
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
9 9
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : Sex Be Safe
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
15 15
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : เป็นห่วงสุดใจ ผ้าอนามัยฉุกเฉิน
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : รู้เข้าใจห่างไกลโรคเครียด
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
10 10
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ Freeview
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : ตู้ยาปันสุขx2
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
20 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : รอ(ไม่)หลงทาง
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
19 19
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : Health me pls.
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
17 17
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : ขยะแลกของ
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : Escape Space
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : ป้ายห้ามจอดสำหรับที่จอดรถหลังคณะนิติศาสตร์
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
15 15
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : DO U KNOW NITI
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : CMU NKOW WHERE
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
14 14
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : ผมรู้ คุณลืม
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
14 14
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : Stop bullying & protect sexual harassment
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : ตู้ตราชูคู่นักศึกษา
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
16 ตุลาคม 2563
(จำนวน 80 ชั่วโมง)
  โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน : เล่าสู่น้องฟัง
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
5 พฤษภาคม 2563
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการนักศึกษาอาสาสมัครคลินิกกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2562
 ทำแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ไม่จำกัด 72

 
  
 
หน้าแรก