ข่าวประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม
กระบวนวิชา 176103  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก
  วันจัดกิจกรรม   กิจกรรม/โครงการ รับจำนวน สมัครแล้ว
 
4 กุมภาพันธ์ 2563
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง รอบที่ 3
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
70 70
 
23 มกราคม 2563
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง รอบที่ 2
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
80 80
 
22 มกราคม 2563
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง รอบที่ 1
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
80 79

 
  
 
หน้าแรก