ข่าวประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม
กระบวนวิชา 176103  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก
  วันจัดกิจกรรม   กิจกรรม/โครงการ รับจำนวน สมัครแล้ว
 
13 พฤศจิกายน 2562
(จำนวน 20 ชั่วโมง)
  โครงการการให้บริการทางกฎหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
60 60
 
6 พฤศจิกายน 2562
(จำนวน 20 ชั่วโมง)
  โครงการการให้บริการทางกฎหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
60 60

 
  
 
หน้าแรก