ข่าวประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม
กระบวนวิชา 176103  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก
  วันจัดกิจกรรม   กิจกรรม/โครงการ รับจำนวน สมัครแล้ว
 
18 มีนาคม 2563
(จำนวน 50 ชั่วโมง)
  โครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 เวลา 14.00 - 16.00 น
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
50 37
 
18 มีนาคม 2563
(จำนวน 20 ชั่วโมง)
  โครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 เวลา 10.00 - 12.00 น
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
50 25
 
11 มีนาคม 2563
(จำนวน 20 ชั่วโมง)
  โครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 เวลา 14.00 - 16.00 น
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
50 50

 
  
 
หน้าแรก