ข่าวประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม
กระบวนวิชา 176103  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก
  วันจัดกิจกรรม   กิจกรรม/โครงการ รับจำนวน สมัครแล้ว
 
26 สิงหาคม 2563
(จำนวน 15 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง เชียงใหม่ รอบที่ 4 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
60 50
 
25 สิงหาคม 2563
(จำนวน 15 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง เชียงใหม่ รอบที่ 3 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
60 61
 
19 สิงหาคม 2563
(จำนวน 15 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง เชียงใหม่ รอบที่ 2 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
60 60
 
18 สิงหาคม 2563
(จำนวน 15 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครองเชียงใหม่ รอบที่ 1 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
60 60

 
  
 
หน้าแรก