ขอแสดงความยินดี พันตำรวจโทหญิงจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ รหัสนักศึกษา 360424 ได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านบริการสังคม จาก

ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดี  พันตำรวจโทหญิงจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ รหัสนักศึกษา 360424 ได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      ด้านบริการสังคม จาก

ขอแสดงความยินดี พันตำรวจโทหญิงจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ รหัสนักศึกษา 360424 ได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านบริการสังคม จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่