การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ เพื่อไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น พ.ศ. 2561

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ เพื่อไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น พ.ศ. 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/files/Data_web/3_%20Kong_Borikan/thura_kan/fd_mahithon.pdf