รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในไฟล์ประกอบข่าว