ขอแสดงความยินดี นายกฤษดนัย เทพณรงค์ รหัส 582012006 ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชน ในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดี นายกฤษดนัย เทพณรงค์ รหัส 582012006 ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชน ในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ขอแสดงความยินดี นายกฤษดนัย เทพณรงค์ รหัส 582012006 ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชน ในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ โครงการจัดสรรพื้นที่สาธารณะเพื่อลูกจ้างลักษณะ Non Standard Employment และผู้มีความเสี่ยงหรือเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้า