ขอแสดงความยินดี นางสาวสรัญรส จันทร์อาภรณ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัล นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดี นางสาวสรัญรส จันทร์อาภรณ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัล นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดี
นางสาวสรัญรส จันทร์อาภรณ์
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ได้รับรางวัล
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก
ประจำปีการศึกษา 2561