ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001และ801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001และ801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001และ801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

วัน พุธ ที่ 21 พ.ย. 2561
ตอน 801 ภาคพิเศษ เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1401
ตอน 001 ภาคปกติ เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1403